Issue #1, may 2010, 57/1, 60/2, 40 pages, sold out

The first issue of the zine was created as a summary of my works from the period 2009 - 2010. It contains my experiments with typography (as the title suggests), graphic design, video screenshots, drawings and photography. None of these works have been produced with commercial purpose and the zine is free to spread and (photo)copy. CD VA - TREATMENT (Teapot Cuts) prepared by Slovak producer TEAPOT is a part of the issue. Owner of the CD can access a VIP set via link on the cover. The first edition of 57 pieces has already been handed out. The second edition is going to be 60 pieces . The zine is distributed during the BIOS and Teapot gigs or by email arrangement. PDF version has not been considered yet.

Prvé číslo zinu vzniklo ako sumár prác z obdobia 2009 – 2010. Obsahuje moje pokusy
o tvorbu typografie (ako napovedá názov), grafický design, screenshoty z videí, kresby
a fotografie. Žiadna z týchto prác nebola robená za komerčným účelom a zine je voľne šíriteľný s možnosťou ďalšieho (foto)kopírovania. Súčasťou čísla je cd VA - TREATMENT (Teapot Cuts) ktoré pripravil slovenský producent TEAPOT. Vlastník cd má možnosť dostať sa k VIP setu ktorého adresa je na coveri cd. Prvý náklad obsahoval 57 kusov (rozdané), druhý 60. Zine sa rozdáva voľne na "koncertoch" projektu BIOS a Teapota, prípadne po dohode mailom. O PDF verzii sa zatiaľ žiaľ neuvažuje.


[LAZYDOG#01] VA - TREATMENT (TEAPOT CUTS) by _teapot_